2024. gada 19. jūlijs
Vārda dienas: Jautrīte, Kamila, Digna

SEKO MUMS

Projekta nosaukums:

Dienas nometne bērniem “Rīga. Toreiz un tagad” (2017)

Projekta periods:

1,5 mēneši (20.02.2017. – 30.03.2017.)

Projekta līdzfinansētājs:

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Projekta mērķis:

Nodrošināt bērniem un jauniešiem no sociālā riska ģimenēm iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku skolēnu pavasara brīvlaikā, iegūstot jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas, kā arī radot iespēju bērniem atpūsties, iegūt pozitīvas emocijas un jaunus draugus, izjust pozitīvu saskarsmi ar citiem cilvēkiem ārpus viņiem ierastās vides.

Projekta specifiskie mērķi:

1.       Īstenot dienas nometni bērniem 13.-17.03.2017.

2.       Iesaistīt nometnē 42 abu centru bērnus un jauniešus vecumā no 6 līdz 15 gadiem.

Projekta tiešā mērķa grupa

Dienas nometnes mērķauditorija ir bērni un jaunieši no sociālā riska ģimenēm, kas apmeklē Diakonijas centra atbalsta centrus bērniem un ģimenēm “Sirdsgaisma” un “Paaudzes”:

Projekta aktivitātes:

1.       Projekta vadība – atbalsta un koordinējoša aktivitāte.

2.       Dienas nometnes pasākumu norise:

-          Rīgas Motormuzeja apmeklējums

-          Pārgājiens ar āra dzīves uzdevumiem

-          Ekskursija uz kultūras pili “Ziemeļblāzma”

-          Fotoorientēšanās spēle “Iepazīsti Vecrīgu”

-          Noslēguma pasākums

3.       Projekta izvērtēšana.

Projekta rezultāti:

1.       Piedalīšanās dienas nometnē deva iespēju sociālās atstumtības riskam pakļautiem bērniem un jauniešiem pavadīt pavasara skolēnu brīvlaiku lietderīgās un aizraujošās aktivitātēs ārpus ierastās dienas centru vides, kā arī iepazīties ar citiem vienaudžiem.

2.       Nometnes aktivitātes deva iespēju bērniem redzēt un mācīties jaunas lietas, un kopā priecāties. Tā kā dienas atbalsta centrus apmeklē arī mazākumtautību pārstāvji, nometnes aktivitātes sekmēja starpkultūru dialogu dienas centru apmeklētāju vidū, veicinot sabiedrības integrāciju un veidojot saliedētāku sabiedrību.

3.       Kopumā nometnes aktivitātes ļāva attīstīt nometnes dalībnieku praktiskās un sociālās prasmes, vairoja pašvērtējumu, ticību savām spējām un motivāciju darboties, paplašināja redzesloku. Tāpat dienas nometnes dalībniekiem bija iespēja pilnveidot socializēšanas un sadarbības prasmes, kā arī iegūt jaunas zināšanas daudzās un dažādās jomās.

4.       Veidojās arī ciešāka sadarbība gan pieaugušajiem ar bērniem, gan bērniem savā starpā. Darbiniekiem bija iespēja jaunās situācijās vērot un iepazīt bērnus, tika novērotas jaunas draudzības, jaunas dotības bērnos.

Projekta publicitāte:

Publikācija par dienas nometni bērniem “Rīga. Toreiz un tagad” sociālajā vietnē Facebook 06.03.2017.

Atskats uz dienas nometni bērniem “Rīga. Toreiz un tagad”:

šeit 

šeit 

šeit 

šeit 

šeit 


 
 

© 2016 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas Diakonijas centrs. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »