2024. gada 21. jūnijs
Vārda dienas: Emīls, Egita, Monvids

SEKO MUMS


SHRINEs: raising awareness for the protection of places of worship by promoting interfaith dialogue on the use of advanced technologies

Nodibinājums "LELB Diakonijas centrs" ir ES Iekšējās drošības fonda finansētā projekta SHRINEs partneris. SHRINEs mērķis ir dalīties ar zināšanām, instrumentiem un labo praksi saistībā ar aizsardzības pasākumiem un tehnoloģiskajiem risinājumiem dievnamos un citās ar reliģiju saistāmās vietās, attīstot sadarbības tīklu Eiropā, kas apvieno dažādu nozaru un dažādu reliģiju pārstāvjus, kā arī sekmēt inovatīvu risinājumu attīstīšanu un ieviešanu, lai nodrošinātos pret pašreizējiem riskiem un jauniem draudiem

‌‌Dievnamu un citu ar reliģiskām darbībām saistītu telpu aizsardzība ir kļuvusi īpaši aktuāla, jo šīs publiskās vietas ir augsta riska zonas, kad runa ir par noziedzīgām darbībām, dažādiem uzbrukumiem, kā arī infrastruktūras incidentiem un dabas katastrofām.

‌Vai esat reliģiska organizācija, tiesībaizsardzības iestāde, akadēmiska institūcija vai valsts iestāde, kas darbojas ES dalībvalstīs? Pievienojieties SHRINEs Eiropas Savienības tīklam – pirmajai starpreliģiju kopienai Eiropā dievnamu aizsardzības jomā, kas apvieno drošības un aizsardzības jomas speciālistus un vadītājus.‌

‌Plašāka informācija projekta tīmekļa vietnē: shrines-project.eu


‌Pirmais Tech for SHRINEs hakatons notiks Asīzes bagātā reliģiskā un vēsturiskā mantojuma fonā 2024. gada 25.-27. novembrī. Šī trīs dienu pasākuma mērķis ir izstrādāt un prezentēt tehnoloģiskas inovācijas, lai uzlabotu dievnamu drošību, gādājot par to fundamentālo iezīmju un ētisko vērtību nosargāšanu.

‌Hakatons ir unikāla iespēja jaunuzņēmumiem, pētniecības institūtiem, augstskolām un citiem potenciālajiem inovatoriem, kas vēlas demonstrēt tehnoloģijas, kuru mērķis ir uzlabot drošību sakrālās un publiskās vietās. Konkursa finālistiem būs iespēja prezentēt savus risinājumus starptautiskai investoru un citu ieinteresēto pušu auditorijai.

Šajā kontekstā tiks organizēti vairāki papildu pasākumi, kuros pulcēsies inovatori, hakatona žūrija, potenciālie investori, ieinteresētās puses, novērotāji (reliģisko organizāciju pārstāvji, valsts iestādes, tiesībaizsardzības iestādes, ārkārtas situāciju dienesti, drošības/aizsardzības eksperti), lektori un dažādu projektu pārstāvji, kuru iniciatīvas vērstas uz publiskās telpas aizsardzību ar tiešu vai potenciāli pozitīvu ietekmi uz dievnamu drošību un aizsardzību.

Termiņš, līdz kuram var iesniegt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu pirmajai vērtēšanas kārtai, ir 2024. gada 23. jūnijs.

Lai uzzinātu vairāk par hakatonu, lūdzam apmeklēt tīmekļa vietni hackathon.shrines-project.eu‌Projekta SHRINEs vadošā organizācija ir SAFE fonds (Itālija). SAFE atbalsta pētniecību, apmācības un praktiskus uzlabojumus, kam ir nozīmīga ietekme uz dažādiem pasākumiem drošības, aizsardzības, miera, brīvības un pamattiesību jomā. SHRINEs partnerorganizācijas ir nodibinājums "LELB Diakonijas centrs", kā arī TRANSCRIME (Itālija), Stratēģisko pētījumu centrs (Francija), Sv. Franciska Trešais ordenis (Itālija), Fortificēto baznīcu fonds (Rumānija), LINKS fonds (Itālija), Lodzas Universitāte (Polija), STAM (Itālija), Nicas konsistorija (Francija), Eiropas Islāma asociācija (Itālija).

‌Projekta kopējais budžets: 1 303 276 €
‌Projekta ilgums: 2023. gada 1. februāris – 2025. gada 31. janvāris

‌Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Paustie uzskati un viedokļi ir tikai autora(-u) uzskati un viedokļi, un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības uzskatus un viedokļus. Par tiem nav atbildīga ne Eiropas Savienība, ne finanšu granta piešķīrēja iestāde.
 

© 2016 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas Diakonijas centrs. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »