2024. gada 21. jūnijs
Vārda dienas: Emīls, Egita, Monvids

SEKO MUMS

Projekta nosaukums:

Garīgā atbalsta sniegšana diakonijas kalpotājiem LELB prāvestu iecirkņos (2016)

Projekta periods:

6 mēneši (13.07.2016. – 30.12.2016.)

Projekta finansētājs:

Šlēsvigas Holšteinas diakonija Vācijā

Projekta mērķis:

Sniegt garīgo atbalstu diakonijas kalpotājiem LELB draudzēs, lai stiprinātu viņu motivāciju diakonijas kalpošanai, kā arī sniegtu zināšanas un prasmes kalpošanai, kas īpaši pievēršas grūtībās piemeklētiem cilvēkiem.

Projekta specifiskie mērķi:

1.       Izsludināt pieteikšanos diakonijas darba koordinatoriem prāvestu iecirkņos vai attiecīgā prāvesta iecirkņa draudzei organizēt diakonijas kalpotāju pasākumu attiecīgā prāvesta iecirkņa diakonijas kalpotājiem.

2.       Noslēgt finansēšanas līgumu ar diakonijas darba koordinatoru prāvesta iecirknī vai attiecīgā prāvesta iecirkņa draudzi par pasākuma organizēšanu diakonijas kalpotājiem.

Projekta tiešā mērķa grupa

LELB draudžu diakonijas darbinieki un brīvprātīgie.

Projekta aktivitātes:

1.       Projekta vadība – atbalsta un koordinējoša aktivitāte.

2.       Projekta pieteikuma izsludināšana un pieteikumu apkopošana.

3.        Līgumu slēgšana par pasākuma organizēšanu diakonijas kalpotājiem.

3.        Projekta izvērtēšana.

Projekta rezultāti:

1.       Projekta ietvaros tika noorganizēti 5 pasākumi diakonijas kalpotājiem Cēsu, Sēlpils, Daugavpils, Jelgavas un Madonas prāvestu iecirkņos.

2.       Pasākumu organizētāji rīkoja diakonijas kalpotājiem rekolekcijas par dažādām tēmām – cieņa kā vērtība, gudrība un pieredze iedvesmai, lūgšanu diena kopā ar evaņģēlistu Jāni, aicinājums un izredzētība, Svētā Gara dāvanu atpazīšana, dziedināšana.

3.        Kā galvenie šo pasākumu ieguvumi tika minēti kopības sajūta, jaunas zināšanas un prasmes, iedrošinājums, atvērtība, garīga pilnveidošanās, uzdrīkstēšanās, ticības un mīlestības sajūta, vērtību apzināšana, spēks sakārtot sevi, sadarbība ar citiem kristiešiem, cits skatījums uz ikdienišķām lietām, iespēja labāk iepazīt draudzes locekļus, stiprinājums tālākai kalpošanai, paļāvība uz Dievu. 

Ieteikumi turpmākai sadarbībai:

-          Ikdienas ritma apstādināšana un palikšana vienatnē ar Dievu ir vitāli nepieciešama katram kristietim. Un jo vairāk tiem, kas atrodas kalpojošās attiecībās draudzē. Tādēļ būtu vēlams arī nākamgad veidot rekolekcijas, ja iespējams ar lielāku finansējumu.

-          Manuprāt labs risinājums būtu veidot diakonu vasaras nometnes piešķirot naudu pa diecēzēm un centralizēti nodrošinot lektorus.

-          Turpināt dažādos, iespējamos veidos atbalstīt diakonijas kalpotājus prāvestu iecirkņos.

Projekta dokumentācija:

Pasākumu organizēšanas nolikums

1.pielikums. Pieteikums

2.pielikums. Budžeta tāme

3.pielikums. Saturiskā atskaite

4.pielikums. Finanšu atskaite

 
 

© 2016 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas Diakonijas centrs. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »