2022. gada 23. janvāris
Vārda dienas: Grieta, Strauts

SEKO MUMS

Dienas centrs pilngadīgām personām "Mēs" 

Adrese: Imantas 8.līnija 1.k-3, Rīga, LV-1083


Kontakti: Dienas centra vadītāja Alda Vītoliņa:
+371 26688762; [email protected]

Tālrunis: 26688762
E-pasts: [email protected]

Darba laiks: 
darba dienās 10:00 - 16:00 


Darbinieku pieņemšanas laiki:

Vadītāja Alda Vītoliņa:
 Attālināti pēc iepriekšēja pieraksta

Sociālais darbinieks Ira Heislere:
Attālināti pēc iepriekšēja pieraksta 

Atbalsta grupu vadītāja Māra Daldere
Attālināti pēc iepriekšēja pieraksta

Sociālais aprūpētājs Gunta Klintsone :
Attālināti pēc iepriekšēja pierakstaDC "Mēs" struktūrshēma


Katru dienu centra darba laikā:

* Vingrošana pašiniciatīvas grupās un individuāli. Nūjošana.

* Iespēja individuāli vai pašiniciatīvas grupās radoši darboties dažādās rokdarbu tehnikās. 

* Sociālā darbinieka individuālās konsultācijas pēc nepieciešamības.

* Papildus regulārajām nodarbībām periodiski tiek organizēti pasākumi un koncerti (Valsts un gadskārtu svētki, kristīgās baznīcas svētki un dažādi kultūras pasākumi).

* Iespēja apskatīt izstādes.

Detalizēta aktivitāšu programma ŠEIT
 

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu dienas centrs “Mēs” (turpmāk tekstā DSPDC) ir Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centra struktūrvienība, kas tika atklāta 2014.gada 7.oktobrī. Dienas centrā tiek nodrošināts pakalpojums pingadīgām personām.


Pakalpojuma saņemšanas kārtība:

Pilngadīgās personas centra pakalpojumus var saņemt, uzrakstot iesniegumu pie sociālās darbinieces.


Pakalpojumi dienas centrā ir pieejami Rīgā deklarētām personām un visi pakalpojumi ir bez maksas.


Savā darbībā DSPDC “Mēs” vadās pēc LELB DC  statūtiem, atskaitās LELB DC, sadarbojas ar Rīgas Sociālo dienestu, policiju, skolām, slimnīcām, kā arī citām pašvaldību un valsts institūcijām, sabiedriskām un reliģiskām organizācijām, privātpersonām.

DSPDC “Mēs” darbības mērķis ir nodrošināt iespēju Rīgas pašvaldībā deklarētām pilngadīgām personām (pensijas vecuma personām, bezdarbniekiem, personām ar kustību, redzes un dzirdes traucējumiem

DSPDC “Mēs” funkcijas un galvenie uzdevumi:

1. Nodrošināt pilngadīgam klientam sociālo rehabilitāciju (pamatvajadzību apmierināšanu), piedāvājot tēju 1 reizi dienā, sanitāro higiēnu, drēbju mazgāšanu, iespēju apmeklēt "Drēbju kameru", fizisko aktivitāšu un prasmju attīstīšanu – individuāli un grupās, brīvā laika attīstošu un saturisku pavadīšanu – individuāli un grupās pēc ikmēneša plāna.

2. Sniegt pilngadīgam klientam sociālā darbinieka individuālās un grupu konsultācijas.

3. Sniegt psiholoģisko atbalstu vardarbībā cietušajiem pilngadīgiem klientiem; nodrošināt informāciju par citiem iespējamiem palīdzības veidiem.

4. Pēc nepieciešamības piedāvāt sociāli-psiholoģisko atbalstu pilngadīgu klientu ģimenēm, kā arī veikt informatīvi-izglītojošu un psiholoģisko darbu ar pilngadīgu klientu.

5. Veicināt Baznīcas, citu nevalstisko organizāciju, pašvaldību un valsts institūciju sadarbību sociālajā sfērā. Veidot sadarbības tīklu ar citiem profesionāļiem un organizācijām.

6. Piesaistīt brīvprātīgos un koordinēt viņu darbību saskaņā ar Brīvprātīgo darbības likumu.


‌Dienas centra "Mēs" pakalpojums pilngadīgām personām (līdz 50 personām dienā) tiek līdzfinansēts no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta.  

 

© 2016 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas Diakonijas centrs. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »