2020. gada 06. jūnijs
Vārda dienas: Ingrīda, Ārdis

SEKO MUMS

Starptautiska brīvprātīgā darba koordinēšana diakonijā

Ziņa publicēta 20.11.2012
LELB Diakonijas centrs ir uzsācis darbu pie jauna darbības virziena attīstīšanas - Starptautiska brīvprātīgā darba koordinēšana diakonijā. Pēc Oldenburgas Sv.Jāņa ordeņa brāļu ieteikuma un izteiktās iniciatīvas ir uzsākts darbs pie brīvprātīgā darba koordinēšanas. 2012.gada 25.maijā svinīgi tika parakstīta abpusēja vienošanās sadarbībai starp LELB Diakonijas centru un Oldenburgas Sv.Jāņa ordeņa brālību, kas paredz Latvijā dzīvojošu jauniešu sagatavošanu brīvprātīgam darbam Vācijā, kā arī visā Eiropā un arī Vācijā un citviet Eiropā dzōvojošu jauniešu uzņemšanu brīvprātīgajam darbam Latvijā. Sadarbības mērķis ir jauniešu kalpošana cilvēkiem, kas balstīta uz mūsu kopējās kristīgās ticības pamatiem. 
Pateicoties Sv.Jāņa ordeņa brālības un it īpaši Diteram Meiera kungam (Dieter Meyer) ir uzsākta sadarbība ar brīvprātīgā darba koordinējošo organizāciju tīklu "Ecumenical diaconal year network" (EDYN), kuras biedri ir organizācijas balstītas uz kristīgām vērtībām. 2011.gada rudenī, piedaloties EDYN ikkgadējā tikšanās Lēvenā, Beļģijā, uzsākām sagatavošanos, lai turpmāko divu gadu laikā kļūtu par EDYN tīkla pilntiesīgu biedru. Iesāktās iniciatīvas rezultātā ir uzsākta sadarbība ar brīvprātīgā darba koordinējošo organizāciju Ev.Freiwilligendienste gGmbH, Hanoverā, Vācijā un sadarbības rezultātā ar šā gada 3.septembri pie mums, lai veiktu brīvprātīgo darbu, ir ieradušās palīdzēt piecas vācu meitenes. Aline Mayr palīdz veikt diakonijas darbu Rīgas Ev.Lut. Jēzus baznīcas draudzē, Magdalena Braun palīdz diakonijas darbam Ev.Lut. baznīcas draudzei Madonā, Christine Pickel palīdz Rīgas Sv.Pāvila evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzei, Ariane Landig un Lea Borst palīdz LELB Diakonijas centra struktūrvienībās ACBĢ "Sirdsgaisma" un ACBĢ "Roku rokā".

Lai paplašinātu iespēju jauniešiem satikties ar citu zemju kultūrām un veikt brīvprātīgo darbu LELB Diakonijas centrs plāno piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu programmas "Jaunatne darbībā" apakšprogrammas "Eiropas brīvprātīgais darbs" ietvaros. Tā kā esam pašā ceļa sākumā, LELB Diakonijas centra darbiniece I.Uldriķe 2012.gada 14. līdz 19.novembrim piedalījās apmācības seminārā "NEWcome in EVS", kurš norisinājās Bonnā, Vācijā. Pateicoties Valsts aģentūras "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" sniegtajam atbaltam ceļa izdevumu segšanā, esam priecīgi par iegūto jauno pieredzi, satiktajiem cilvēkiem un turpinam soļot tālāk, meklējot iespējas attīstīt brīvprātīgā darba atbalstam.                                                                                                           

  Logo der Johanniter                                                                
« Atpakaļ uz sarakstu
 

© 2016 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas Diakonijas centrs. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »