2024. gada 21. jūnijs
Vārda dienas: Emīls, Egita, Monvids

SEKO MUMS

 No LELB stratēģijas:

Baznīca kā Kristus ķermenis zemes virsū ir aicināta turpināt Viņa darbu. Kristus dziedināja slimos, paēdināja izsalkušos, atbrīvoja saistītos un tā bija pirmais diakons. Baznīca tikai tad pilda savu uzdevumu un tikai tad tās misija ir ticama, ja tā kalpo arī diakoniski. Jātiecas uz to, ka katra draudze un draudzes loceklis iespēju robežās ar prieku īsteno savu diakonisko aicinājumu. Jārūpējas par to, lai kalpošana citiem ar materiālas palīdzības sniegšanu tiktu cieši savienota ar šo cilvēku tuvināšanu Kristum, pasludinot tiem evaņģēlija vēsti. Tādā veidā diakonija būs sasniegusi to mērķi, kura dēļ tā Baznīcā pastāv. Lai uzlabotu un paplašinātu diakonisko kalpošanu:

1)        veidosim diakoniju, kurā katrs iesaistās un no saņēmēja kļūst par motivētu tālāk devēju – mīlestībā un labos darbos;

2)        nebaidīsimies saredzēt sev visapkārt tos, kuri paši par sevi parūpēties nespēj, un uzņemsimies atbildību par tiem, cik vien tas mums iespējams;

3)        mums jātiecas uz mērķi, kurā mūsu katra kalpošana ar Dieva dotajām dāvanām un līdzekļiem kļūs par instrumentu baznīcas kopības un sadraudzības veidošanai;

4)        iedzīvināsim praksē Baznīcas lēmumu par diakona amatu trīsdaļīgā amata ietvaros.Lai uzzinātu vairāk par LELB Diakonijas centra darbību, spiediet šeit, bet par LELB draudžu diakonijas darbu lasiet šeit.


LELB Diakonijas centrs 
Mūsu vērtības:

  • Cilvēki, kuriem kalpojam 
  • Prasme klausīties un sadzirdēt
  • Atbalsts un iedrošinājums
  • Ticības pamats un lūgšana kā garīgās dzīves sastāvdaļa 
  • Atvērti visiem, bet ne visam
 

© 2016 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas Diakonijas centrs. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »