2024. gada 19. jūlijs
Vārda dienas: Jautrīte, Kamila, Digna

SEKO MUMS

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu dienas centrs bērniem un pilngadīgām personām "Paaudzes"

Adrese: Ūnijas iela 49, Rīga

Kontakti:
Dienas centra vadītāja Rita Eglīte: +371 27876459; rita.eglite@diakonija.lv

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām personām:
+371 26596746; anda.dzintara@diakonija.lv

Sociālais darbinieks darbā ar bērniem un ģimenēm:
+371 20257767
; paaudzes@diakonija.lv

 Pastorālais konsultants: +371 25686883

‌Darbs ar ukraiņiem: +371 27810859

Darba laiks:

Pilngadīgo pakalpojums darba dienās 9:00 - 17:00

bērnu pakalpojums darba dienās mācību laikā 13:00 - 19:00

bērnu pakalpojums darba dienās skolēnu brīvlaikos 11:00 - 17:00 
 
Darbinieku pieņemšanas laiki:

Vadītāja Rita Eglīte:
Pirmdien, piektdien no 14:00 - 16:00
citā laikā vienojoties pa tālruni 27876459

PILNGADĪGO PAKALPOJUMS
Sociālā darbiniece Anda Dzintara:
Trešdien no 12:00 - 14:00
Piektdien no 14:00 - 16:00

Pastorālā konsultante Arisa Fomina:
Pirmdien, otrdien no 13:00 - 15:00
Ceturtdien no 11:00 - 13:00

Masieris Armands Kurciņš:
Trešdien, piektdien 9:00 - 14:00

BĒRNU PAKALPOJUMS

Sociālais rehabilitētājs:
Otrdien, ceturtdien 13:00 - 15:00

Psihologs:
Pirmdien no 14:00 - 15:30
Otrdien, trešdien, ceturtdien no 14:00 - 15:30 
un no 16:30 - 18:00,
citā laikā konsultācijas iepriekš vienojoties pa tālruni 27810859
DC "Paaudzes" struktūrshēma

 Detalizētu pilngadīgo pakalpojuma aktivitāšu plānu skatīt ŠEIT


Nodibinājuma LELB Diakonijas centrs Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu dienas centrs “Paaudzes” ir Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Diakonijas centra struktūrvienība, kas tika atklāta 2013.gada 22. maijā. Dienas centrā tiek nodrošināti divi pakalpojumi: dienas centra pakalpojums pilngadīgām personām un bērniem un viņu ģimenēm Teikas apkārtnē.

DSPDC “Paaudzes” faktiskā adrese – Ūnijas iela 49, Rīga, juridiskā adrese – Daugavgrīvas iela 1, Rīga. Telpas atrodas ēkas pirmajā stāvā un ir pielāgotas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Tajās atrodas speciālistu kabineti, telpa sporta nodarbībām, datortelpa, šūšanas darbnīca, mācību klase – telpa nodarbībām, kapela, atpūtas telpa ar bibliotēku un “Drēbju kamera”. Kā arī: klase bērniem, rotaļu istaba, svinību telpa/halle, virtuve ar ēdamzāli un citas telpas.

Pakalpojuma saņemšanas kārtība:

Bērni var saņemt dienas centra pakalpojumus ar Sociālā dienesta nosūtījumu.

Pilngadīgās personas centra pakalpojumus var saņemt, uzrakstot iesniegumu pie sociālās darbiniece.

Pakalpojumi dienas centrā ir pieejami Rīgā deklarētām personām un visi pakalpojumi ir bezmaksas.

 

Savā darbībā DSPDC “Paaudzes” vadās pēc LELB DC  statūtiem, atskaitās LELB DC, sadarbojas ar Rīgas Sociālo dienestu, policiju, skolām, kā arī citām pašvaldības un valsts institūcijām, sabiedriskām un reliģiskām organizācijām, privātpersonām.

DSPDC “Paaudzes” darbības mērķi ir:

1)  nodrošināt iespēju Rīgas pašvaldībā deklarētām pilngadīgām personām (pensijas vecuma personām, bezdarbniekiem, personām ar kustību, redzes un dzirdes traucējumiem u.c.) apmeklēt dienas centru darba dienās, dienas laikā no 9.00-17.00 un sniegt sociālo rehabilitāciju: saglabāt un attīstīt sociālās prasmes, izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku, nodrošināt iespēju veidot sociālos kontaktus, gūstot atbalstu, iesaistoties dažādās individuālās, grupas, brīvprātīgā darba un kopienas aktivitātēs;

2) Sniegt sociālā darba, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Rīgas pašvaldības skolas vecuma bērniem (7-18 gadi) un viņu ģimenēm, nodrošināt sociālo prasmju un iemaņu apgūšanu un attīstīšanu, strukturētu brīvā laika pavadīšanu – veiksmīgai sociālajai integrācijai sabiedrībā.

DSPDC “Paaudzes” funkcijas un galvenie uzdevumi darbā ar pilngadīgām personām:

1. Nodrošināt pilngadīgam klientam sociālo rehabilitāciju (pamatvajadzību apmierināšanu), piedāvājot tēju 1 reizi dienā, nodrošināt siltu maltīti divas reizes nedēļā, sanitāro higiēnu, drēbju mazgāšanu, iespēju apmeklēt “Drēbju kameru”, fizisko aktivitāšu un prasmju attīstīšanu; izglītojošās un radošās nodarbības un brīvā laika attīstošu un saturisku pavadīšanu – individuāli un grupās pēc ikmēneša plāna;

2. Sniegt pilngadīgam klientam sociālā darbinieka un pastorālā konsultanta individuālās un grupu konsultācijas;

3. Pēc nepieciešamības piedāvāt sociāli-psiholoģisku un garīgu atbalstu pilngadīgu klientu ģimenēm, kā arī veikt informatīvi-izglītojošu  darbu ar pilngadīgu klientu;

4. Veicināt Baznīcas, citu nevalstisko organizāciju, pašvaldību un valsts institūciju sadarbību sociālajā sfērā. Veidot sadarbības tīklu ar citiem profesionāļiem un organizācijām;

5. Piesaistīt brīvprātīgos un koordinēt viņu darbību saskaņā ar Brīvprātīgo darbības likumu.

 

DSPDC “Paaudzes” funkcijas un galvenie uzdevumi darbā ar bērniem un viņu ģimenēm:

1.   Veikt bērna sociālo funkcionēšanas spēju izvērtējumu un nodrošināt pakalpojumu atbilstoši individuālām vajadzībām;

2.   Sniegt speciālistu (sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, sociālais aprūpētājs, psihologs, pedagogs un pedagoga palīgs) individuālas konsultācijas.

3.   Organizēt izglītojošas, socializējošas, sociālo prasmju un iemaņu apguves un pilnveides nodarbības, radošās un fizisko aktivitāšu grupu nodarbības;

4.   Integrēt un reintegrēt bērnu skolu sistēmā, sniegt atbalstu mācību procesā – mājasdarbu pildīšanā un zināšanu, prasmju pilnveidošanā;

5.   Sniegt atbalstu ģimenēm: speciālistu individuālās konsultācijas un grupu nodarbības, aprūpes pakalpojumi: siltas pusdienas bērniem, drēbju mazgāšana, apģērba un apavu izsniegšana “Drēbju kamerā” un kopīgu pasākumu un svētku svinēšanu ģimenēm;

6.   Sadarboties ar valsts, pašvaldības un nevalstiskām organizācijām

 

Dienas centra “Paaudzes” pakalpojums bērniem un viņu ģimenēm (līdz 30 personām dienā) un pilngadīgām personām (līdz 50 personām dienā) tiek līdzfinansēts no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta. 

 
 
 

© 2016 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas Diakonijas centrs. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »