2024. gada 21. jūnijs
Vārda dienas: Emīls, Egita, Monvids

SEKO MUMS

"…ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākiem brāļiem, to jūs esat man darījuši."
(Kristus vārdi no Mt. 25:40)


LELB Diakonijas centrs
 

LELB Diakonijas centrs visā savā pastāvēšanas laikā ir veidojis centrus, kuros ikviens cilvēks ir ieaicināts neatkarīgi no piederības kādai sociālajai vai etniskajai grupai, izglītības, veselības vai finansiālās situācijas, vai jebkurām citām pazīmēm. Šobrīd kopumā darbojas 9 dažādi centri Rīgā, Madonas un Cēsu novadā. Mūsu mērķis ir attīstīt esošos centrus, aizvien uzlabojot to darbu, kā arī veidot un attīstīt jaunus kopienas centrus Latvijā.

Diakonijas centrs 2021. gadā ir sniedzis atbalstu šādām cilvēku grupām:
Zupas virtuvē Rīgas trūcīgajiem iedzīvotājiem un personām bez noteiktas dzīvesvietas Āgenskalna apkārtnē 2021. gadā izsniegtas 55 480 porcijas zupas. Rīgas trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem kopumā 2021. gadā izsniegtas 48 345 porcijas siltā ēdiena, tai skaitā Āgenskalna apkārtnē 18 700 porcijas, Bolderājas apkārtnē 16 538 porcijas, Ziepniekkalna apkārtnē 13 107 porcijas. Siltais ēdiens tiek izsniegts arī kopienas centrā Baltā ūdensroze Madonā.

Trūcīgajiem un maznodrošinātajiem Rīgā un Rīgas reģionā tika izsniegtas 1 746 pārtikas pakas. Atsevišķos gadījumos palīdzība, sagādājot pārtiku, ir sniegta arī cilvēkiem, kas ir vērsušies Diakonijas centrā pēc palīdzības krīzes situācijās.

Ikvienam, kam tas nepieciešams, ir iespējams saņem apģērbu, apavus un citas saimniecībā nepieciešamās lietas Rīgā, Daugavgrīvas ielā 1 un visos atbalsta centros, kā arī LELB draudzēs, kuras ir gatavas nodrošināt humānās palīdzības izsniegšanu.

Atbalsts tiek sniegts arī jauniešiem, kas dažādu iemeslu dēļ nemācās un nestrādā, un kuriem ir nepieciešams atbalsts, lai apzinātos savas spējas, tās attīstītu un atrastu motivāciju darboties nākotnes mērķu labā. Projekta “Jauniešu garantija Projekts “PROTI un DARI!”” ietvaros 2021. gadā atbalstu ir saņēmuši ne mazāk kā 10 jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem.

Mūsu vērtības:

 • Cilvēki, kuriem kalpojam 
 • Prasme klausīties un sadzirdēt
 • Atbalsts un iedrošinājums
 • Ticības pamats un lūgšana kā garīgās dzīves sastāvdaļa 
 • Atvērti visiem, bet ne visamVēsture

Par oficiālo diakonijas darba sākumu Latvijas Evaņģēliski luteriskajā Baznīcā var uzskatīt diakonijas konferenci 1993. gada aprīlī, kurā piedalījās vairāk nekā 100 Latvijas mācītāju un draudžu darbinieku, kā arī Norvēģijas un Vācijas Ziemeļelbas evaņģēliski luterisko baznīcu pārstāvji. 

1994. gada jūnijā LELB Konsistorija nodibina juridiski patstāvīgu struktūru SIA B/O "LELB Diakonijas centrs". Kopš 1996. gada mūsu adrese ir Rīgā, Daugavgrīvas ielā 1 — ēkā, ko lietošanā nodevusi Rīgas Jēzus draudze un kas izremontēta, pateicoties Šlēsvigas-Holšteinas diakonijas (Vācija) un Zviedrijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas palīdzībai.

1999. gadā "LELB Diakonijas centrs" tiek uzņemts Eiropas Diakonijas Federācijā (Eurodiaconia).

2004. gadā statusa maiņa: no SIA B/O "Diakonijas centrs" tiek pārreģistrēts kā nodibinājums.

2005. gada maijā nodibinājumam "LELB Diakonijas centrs" piešķirts sabiedriskā labuma status.

LELB Diakonijas centra galvenie sadarbības partneri ir Šlēsvigas-Holšteinas diakonijas centrs (Vācija), Zviedrijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas organizācija "Luthehjälpen" un Norvēģijas ev. lut. Baznīcas atbalsta grupa "Diakonija Latvijā".

Diakonijas Centrs ir Eirodiakonijas dalīborganizācija un piedalās Pasaules Diakonijas Federācijas darbā, kā arī līdzdarbojas NVO tīklā sociālās politikas jautājumu risināšanā Latvijā
 

 Nodibinājums „LELB Diakonijas centrs”:

 • izstrādā un īsteno LELB diakonijas koncepciju; 
 • pārrauga, koordinē, konsultē un atbalsta diakonijas darbu prāvesta iecirkņos un draudzēs;
 • organizē un vada dažāda mēroga projektus   (bērnu un ģimenes atbalsta centrus, zupas virtuves, praktisko palīdzību uc.);
 • piedāvā konsultācijas pastorālterapijā un garīgajā līdzgādniecībā un atbasta grupas un nodarbības;
 • organizē apmācības un supervīzijas diakonijas darbiniekiem;
 • tulko un izdod literatūru par dažādiem diakonijas darba aspektiem.


Galvenā mītne

Daugavgrīvas 1, Rīga, LV-1048, Latvija
Tālr.  +371 67466045, +371 29222604
E-pasts: diakonija@diakonija.lv


Rekvizīti

Nodibinājums “Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs”

Reģistrācijas Nr. 40003203458


LELB Diakonijas centra bankas konti


Luminor Bank AS Latvijas filiāle Konta Nr.: LV57RIKO0002013124372

AS Swedbank Konta Nr. LV79HABA0551043691857

AS Citadele banka Konta Nr. LV43PARX0000572351017

AS SEB banka Konta Nr. LV50UNLA0055000160898


Dienas centru Facebook lapu adreses

fb.me/paaudzes

Dienas centrs Ūnijas ielā

fb.me/atbalstacentrs

Dienas centrs Maskavas forštatē

fb.me/sirdsgaisma

Dienas centrs Ziepniekkalnā

fb.me/dzivibasaka

Dienas centrs Bolderājā

fb.me/dienascentrsmes
Dienas centrs Imantā

fb.me/diakonija

Koordinācijas centrs Āgenskalnā


 ‌


 

© 2016 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas Diakonijas centrs. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »