2022. gada 02. decembris
Vārda dienas: Meta, Sniedze

SEKO MUMS

PAR MUMS

"…ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākiem brāļiem, to jūs esat man darījuši."
(Kristus vārdi no Mt.25:40)

Par oficiālo diakonijas darba sākumu Latvijas Evaņģēliski Luteriskajā Baznīcā var uzskatīt diakonijas konferenci 1993. gada aprīlī, kurā piedalījās vairāk nekā 100 Latvijas mācītāju un draudžu darbinieku, kā arī Norvēģijas un Vācijas Ziemeļelbas evaņģēliski luterisko baznīcu pārstāvji. 


1994. gada jūnijā LELB Konsistorija nodibina juridiski patstāvīgu struktūru SIA B/O "LELB Diakonijas centrs". Kopš 1996. gada mūsu adrese ir Rīgā, Daugavgrīvas ielā 1 - ēkā, ko lietošanā nodevusi Rīgas Jēzus draudze un kas izremontēta pateicoties Šlesvigas-Holšteinas diakonijas (Vācija) un Zviedrijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas palīdzībai.

1999. gadā "LELB Diakonijas centrs" tiek uzņemts Eiropas Diakonijas Federācijā (Eurodiaconia).

2004. gadā no SIA B/O "Diakonijas centrs" pārreģistrēts par Nodibinājumu.

2005. gada maijā Nodibinājumam "Diakonijas centrs" ir piešķirts sabiedriskā labuma status.

LELB Diakonijas centra galvenie sadarbības partneri ir Šlesvigas-Holšteinas diakonijas centrs (Vācija), Zviedrijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas organizācija "Luthehjälpen" un Norvēģijas Ev. Lut. Baznīcas atbalsta grupa "Diakonija Latvijā".

Diakonijas Centrs ir Eirodiakonijas dalīborganizācija un piedalās Pasaules Diakonijas Federācijas darbā. 
Ņem dalību NVO tīklojumā sociālās politikas jautājumu risināšanā Latvijā
 

 Nodibinājums „LELB Diakonijas centrs”:

 * izstrādā un īsteno LELB diakonijas koncepciju; 
 * pārrauga, koordinē, konsultē un atbalsta diakonijas darbu prāvesta iecirkņos un draudzēs;
 * organizē un vada dažāda mēroga projektus   (bērnu un ģimenes atbalsta centrus, zupas virtuves, praktisko palīdzību uc.);
 * piedāvā konsultācijas pastorālterapijā un garīgajā līdzgādniecībā un atbasta grupas un nodarbības;
 * organizē apmācības un supervīzijas diakonijas darbiniekiem;
 * tulko un izdod literatūru par dažādiem diakonijas darba aspektiem; 

 ADRESE
Daugavgrīvas 1, Rīga, LV-1048, Latvija
Tālr.  +371 67466045, +371 29222604
E-pasts: diakonija@diakonija.lv
 
 

© 2016 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas Diakonijas centrs. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »