2024. gada 21. jūnijs
Vārda dienas: Emīls, Egita, Monvids

SEKO MUMS

Projekta nosaukums:

LELB draudžu diakonijas un žēlsirdības darbu attīstība (2016)

Projekta periods:

4 mēneši (07.09.2016. – 30.12.2016.)

Projekta finansētājs:

Šlēsvigas Holšteinas diakonija Vācijā

Projekta mērķis:

Veicināt draudžu gādību par līdzcilvēkiem un kalpošanu, kas īpaši pievēršas grūtībās piemeklētiem cilvēkiem.

Projekta specifiskie mērķi:

1.       Izsludināt projektu konkursu LELB draudzēm Latvijā diakonijas un žēlsirdības darbu attīstībai draudzē un tās teritorijā.

2.       Noslēgt finansēšanas līgumu ar draudzi par finansējuma piešķiršanu atbalstītā projekta īstenošanai.

Projekta tiešā mērķa grupa

Rūpes par tiem, kam klājas grūti - gan praktiska, gan garīga palīdzība (piemēram, žēlsirdība Adventā).

Projekta aktivitātes:

1.       Projekta vadība – atbalsta un koordinējoša aktivitāte.

2.       Projekta konkursa izsludināšana un pieteikumu izvērtēšana.

3.       Līgumu slēgšana ar draudzi par atbalstītā projekta īstenošanu.

3.       Projekta izvērtēšana.

Projekta rezultāti:

1.       Projekta ietvaros tika īstenoti 12 draudžu projekti Nīcā, Mērsragā, Lipaiķos, Gulbenē, Vestienā, Variešos, Puzē, Jaunjelgavā, Jēkabpilī, Smiltenē, Cēsīs un Vallē.

2.       Draudžu projektu ietvaros tika organizēti pasākumi novada vientuļajiem iedzīvotājiem, pansionātu iemītniekiem, mājapmeklējumi Adventa laikā pie draudzes vecajiem cilvēkiem ar dāvaniņu pasniegšanu, izveidota atbalsta grupa vientuļajiem cilvēkiem u.c.

3.       Kā galvenie šo draudžu projektu ieguvumi tika minēti draudzes vecāko cilvēku garīgais stiprinājums, personīgāks kontakts ar draudzes locekļiem, kuriem vairs nav iespēja apmeklēt baznīcu; gandarījums par to, ka izdevās cilvēkiem palīdzēt no jauna iziet sabiedrībā, būt kopā sadraudzībā; piepildīta iecere radoši darboties kopā vairākām paaudzēm, gatavojot dāvanas draudzes vecākajiem locekļiem, ciemojoties, vienojoties lūgšanās, praktizējot žēlsirdību; žēlsirdības un mīlestības ceļa ierādīšana bērniem un jauniešiem; mērķtiecīgu sadarbības attiecību veidošana draudzes cilvēku starpā; sadarbība ar pašvaldības sociāli dienestu, vienatnē dzīvojošo pensionāru dzīves kvalitātes uzlabošana.

4.       Gulbenes draudzē projekta mudināti vairāki draudzes brāļi un māsas atzina, ka ir sajutuši motivāciju uzturēt šādas attiecības ar vecajiem cilvēkiem arī ikdienā. Tiek plānots, kā palīdzēt šiem cilvēkiem visa gada garumā. Daudzas atklāsmes radušās tieši viesojoties pie vecajiem cilvēkiem mājās. Palīdzēt sakopt māju, pagatavot siltu tēju, atnest kādu kārumu, palasīt grāmatu.....visbiežāk par to neiedomājamies vai nenovērtējam, cik  neiespējami to paveikt ir  uz gultas esošam sirmgalvim.

5.       Vestienas draudze plāno turpināt šā projekta ietvaros aizsākot darbu un pēc iespējas apciemot vecos un vientuļos ļaudis Vestienā un apkārtnē, kā arī aicināt viņus uz draudzi un dievkalpojumiem. Ziemas laikā paredzēti mājapmeklējumi Vestienas centrā un tuvējā apkārtnē, bet vasarā, kļūstot labākiem ceļa apstākļiem - arī tālumā dzīvojošos ļaudis.

Ieteikumi turpmākai sadarbībai:

-          Pateicība Diakonijas centram par šādu iespēju, ne tikai finansiāli atbalstot mūsu draudzi, bet arī radot motivāciju darboties, organizēt, aizdomāties, vienoties. Būsim iepriecināti, ja arī jaunajā gadā lasīsim jaunas projektu pieteikumu anketas. Vēlēšanās būtu šādus projektus īstenot arī pārējā gada garumā.

-          Ja būs iespēja, turpināsim darboties žēlsirdības un cilvēkmīlestības virzienā. Projekta laikā sastaptie cilvēki ir fantastiski Dieva mīlestības apgaroti. Ideju un darbu ir daudz, tāpēc celies un kalpo.

-          Paldies par atbalstu! Turpmāk varētu mēģināt cita veida pasākumu- palīdzību ar pārtiku, izglītojošas lekcijas, seminārus.

-          Tā kā žēlsirdības darbs ir viens no diakonijas uzdevumiem, tad tam būtu jādarbojas ilgtermiņā un jāattīstās tālāk sadarbībā ar Diakonijas centru.

Projekta publicitāte:

Atskats uz projektu “Prieku, mīlestību sirdī smelt!” Puzes draudzē

Atskats uz projektu “No grēku mokošās tumsas uz piedošanas gaismu” Unguru draudzē

Atskats uz projektu "Svētdienas Rīts" Nīcas draudzē

Atskats uz projektu "Ziemassvētku kliņģeris" Mērsraga draudzē

Atskats uz projektu “Nav labi cilvēkam vienam būt” Cēsu Sv. Jāņa draudzē

Atskats uz projektu “Sildīties Bētlemes zvaigznes gaismā” Jaunjelgavas draudzē

Atskats uz projektu "Dalies mīlestībā" Valles draudzē

Atskats uz projektu “Piedalies skaistos, baltos Ziemassvētkos!” Smiltenes draudzē

Atskats uz projektu” Pateicības gaisma” Gulbenes draudzē


   
 

© 2016 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas Diakonijas centrs. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »