2018. gada 18. februāris
Vārda dienas: Kora, Kintija

SEKO MUMS

Brīvprātīgo koordinēšana- noslēdzies projekts

Šobrīd tā ir atrodama internetā www.diakonie-zentrum.at/de/COVO

Ja nepieciešama sīkāka informācija, variet vērsties LELB Diakonijas centrā.

2. februāris 2010

LELB Diakonijas centrā noslēdzies projekts “Brīvprātīgo koordinēšana”

Divu gadu garumā LELB Diakonijas centrs kā viens no partneriem piedalījās Eiropas Komisijas finansētajā Leorardo Da Vinci programmas projektā, kas pilnā nosaukumā skan “Brīvprātīgo darba koordinēšana: profesionālās izglītības pedagogu apmācība brīvprātīgo darba koordinēšanas kompetences iegūšanai sociālā darba jomā” .
2. februāris 2010

Lūgums palīdzēt Auces bērnu invalīdu biedrībai "Māriņa"

Auces bērnu invalīdu biedrībai "Māriņa"ir ļoti nepieciešama brīvprātīgo ziedotāju palīdzība. Auce ir maza Zemgales pilsētiņa, kurā liels bezdarba līmenis. Daudzās ģimenēs ir bērni invalīdi. Ģimenēs ienākumu līmenis ir ļoti zems un vecākiem pietrūkst līdzekļu, lai nodrošinātu bērniem primārās vajadzības- apģērbu un pārtiku. Daudzi bērni nevar atļauties ēst pusdienas skolā un bieži ir jāapmierinās ar vienu ēdienreizi dienā. Daudziem bērniem, lai sekotu līdz mācību procesam ir nepieciešamas brilles. Lai palīdzētu Auces bērniem ļoti gaidām uz Jūsu palīzdību un atsaucību.
1. februāris 2010

Ziemassvētki bērnu centrā „Roku rokā”

Ziemassvētki – gaidīšanas, došanas un piedošanas laiks. Arī mūsu Atbalsta centrā bērniem un ģimenēm „Roku rokā” notika Ziemassvētku pasākums – Eglīte. Bērni, viņu vecāki, jaunākie brāļi un māsas, vecmāmiņas piepildīja nelielo Centra zālīti – kopumā 79 cilvēki. Spoži eglē liesmoja svecītes, gaisā virmoja dāvanu gaidīšanas un mīļuma piepildītas dzirkstis. Ievadvārdus Ziemassvētku gaidīšanas brīnumam teica luterāņu mācītājs Sandis Ratnieks, bērniem un māmiņām, kuras izteica vēlēšanos, tika dota svētība. Bērni kopā ar mācītāju dziedāja kristīgas dziesmas, skaitīja Lūgšanu – un nebija šķērslis tam ne vecums, ne tautība.
12. janvāris 2010

Diakonijas teorētiskais pamats, Licences Nr.DIJ-09-386-ail

Nodibinājuma „Latvijada Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs 2009.gada 8.decembrī licencencēja Rīgas Domes izglītības, Jaunatnes un sporta departamenā divas pieaugušo neformālās izglītības programmas- „Diakonijas teorētiskais pamats, 36. stundas, Licences Nr. DIJ-09-386-ail um „Tālākizglītības programma- Aprūpe mājās“, Licences Nr. DIJ-09-387-ail, 156 stundas. Programma Diakonijas darba teorētiskais pamats ir licencēta ar sekojošajiem mācību spēkiem: Gints Kronbergs- LELB, mācītājs, Virsvaldes loceklis. Liepājas Universitāte, pasniedzējs, Mg.Phil., Theol. Aiva Rozenberga- LELB, Diakonijas centrs, konsultācijas un atbalsta centra vadītāja. Realizējot programmu reģionos, tiks piesaistīti citi pasniedzēji- LELB mācītāji un sociālā un diakonijas darba speciālisti. „Tālākizglītības programma- aprūpe mājās” ir licencēta sadarbojoties ar Liepājas medicīnas koledžas pasniedzējiem un Diakonijas centra supervizori Vinetu Šplītu. Programmas saturs ir redzams LELB Diakonijas centra mājas lapas iedaļā - Tālākapmācība Apmācību formas : lekcijas, grupu darbs, praktiskās nodarbības.
11. janvāris 2010

Licencētas jaunas pieaugušo neformālās izglītības programmas

Nodibinājuma „Latvijada Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs 2009.gada 8.decembrī licencencēja Rīgas Domes izglītības, Jaunatnes un sporta departamenā divas pieaugušo neformālās izglītības programmas- „Diakonijas teorētiskais pamats, 36. stundas, Licences Nr. DIJ-09-386-ail um „Tālākizglītības programma- Aprūpe mājās“, Licences Nr. DIJ-09-387-ail, 156 stundas. Programma Diakonijas darba teorētiskais pamats ir licencēta ar sekojošajiem mācību spēkiem: Gints Kronbergs- LELB, mācītājs, Virsvaldes loceklis. Liepājas Universitāte, pasniedzējs, Mg.Phil., Theol. Aiva Rozenberga- LELB, Diakonijas centrs, konsultācijas un atbalsta centra vadītāja. Realizējot programmu reģionos, tiks piesaistīti citi pasniedzēji- LELB mācītāji un sociālā un diakonijas darba speciālisti. „Tālākizglītības programma- aprūpe mājās” ir licencēta sadarbojoties ar Liepājas medicīnas koledžas pasniedzējiem un Diakonijas centra supervizori Vinetu Šplītu. Programmas saturs ir redzams LELB Diakonijas centra mājas lapas iedaļā - Tālākapmācība- apmācīga 2010. gadā. Apmācību formas : lekcijas, grupu darbs, praktiskās nodarbības.
11. janvāris 2010

Deju rekolekcijas Kuldīgā Diakonijas centrā

Deju rekolekcijas Kuldīgas Diakonijas centrā notiks no 8. līdz 10.janvārim. Dejas rekolekcijas veidotas uz klasiskiem rekolekciju tradīcijas pamatiem, rekolekciju dienu laikā klusumā pārdomājot un apcerot Sv. Rakstu tekstus un tos konfrontējot ar savu dzīves pieredzi, kuru dalībnieki ir aicināti pārrunāt ar garīgajiem vadītājiem. Deja un kustība rekolekcijās veicina cilvēciskās būtnes garīguma un miesīguma vienotības apziņu, zīmju un simbolu veidā sekmējot cilvēka attiecības ar Dievu. Rekolekciju laikā iespējams saņemt Gandarīšanas un Izlīgšanas sakramentu. Tuvāka informācija pieejama mūsu mājas lapā: www.betanija-op.lv sadaļā „aktuāli”. Rekolekcijas vada: m.Diāna Cērmane OP un garīgo vadītāju grupa-mācītāji un māsas. Dalības maksa 10 Ls, Pieteikties līdz 5.01.10. pa telefonu 29502550 Inta
6. janvāris 2010

Mīļie prāvesti, mācītāji, evaņģēlisti un visi, kas kalpojat mūsu Baznīcā!

Es jūs sirsnīgi sveicu Ziemsvētkos ar Ziemsvētku eņģeļa vārdiem, kā tos pierakstījis Svētais Lūka 2. nodaļā: „Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs dzimis.”
23. decembris 2009

Arhibīskapa Jāņa Vanaga Vēstījums 2009.gada Ziemsvētkos

Ziemsvētku laiks ir īpašs ne tikai ar sveču gaismām un skaistajām dziesmām, bet arī ar to, ka cilvēki cits pret citu cenšas būt laipnāki, draudzīgāki un mīļāki. Ziemsvētkos esam vairāk gatavi izlīgt, nevis karot, piedot, nevis atmaksāt, nepateikt to, ko citkārt varbūt uzkliegtu, un atrast iejūtību, kādu parasti sevī nepazīstam. Dusmas, atriebe, naids šķiet neiederīgi Kristus bērna klātbūtnē. Viņa tuvumā pasaule kļūst labāka vieta, kur dzīvot. Tādēļ jau mums tā patīk Ziemsvētki, un mēs tos ar prieku gaidām. Kristus piedzima pasaulē ne tādēļ, ka cilvēki ir labas un dvēselē skaidras būtnes, kuru sabiedrībā Dieva Dēls ilgojās nokļūt. Viņa nākšanas iemesls bija Dieva dziļā vilšanās mūsos. Pravieša Maleahija vārdos dzirdam Dieva vērtējumu: „Tādēļ jau jūs esat nolādēti tā, ka viss krīt jums no rokām un iet jūsu rokās bojā, jo jūs visi vienā kopā cits pār citu Mani krāpjat!” Kā gan cilvēks var piekrāpt Dievu? Jēzus teica: “Ko jūs esat darījuši vienam no maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši.” Uz pārestību atdarīt ar pārestību šķiet dabiski un taisnīgi. Uz sitienu ar sitienu. Krāpniekam atkrāpt atpakaļ, un tā bez gala. Varētu gaidīt, ka Ziemsvētkos Betlēmē jāpiedzimst nepārspējamam viltniekam un lielam atmaksātājam, kas visiem atdarītu, kā kurš pelnījis. Varbūt mums šķiet, ka tikai Dieva atmaksa spētu nest gandarījumu. Taču Dievs rīkojas citādi. “Viņš savu Dēlu nesūtīja pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.” Dievs nedzenas atdarīt. Viņam rūp izglābt un dziedināt, bet dziedina mīlestība, piedošana un cerība. Cilvēks spēj piecelties, ja viņam ir cerība. Viņš meklēs ceļu atpakaļ no maldiem tad, ja zinās, ka viņam var tikt piedots. Kristus saka: „Es esmu ceļš.“ Viņā tev no jauna ir ceļš. Ja esi nomaldījies, ja esi sagādājis vilšanos Dievam un saviem tuvākajiem, tieši tādēļ Kristus pie tevis ir nācis. Tieši tādēļ Viņš ir tavs ceļš, jo viņš ir nācis nevis tiesāt, bet meklēt un glābt. Ziemsvētki ir tavs laiks, kad Dievs rīkojas nevis ar atmaksu, bet ar mīlestību un piedošanu. Tas dziedina un pasauli dara par labāku vietu, kur mums visiem dzīvot. Lai Ziemsvētki mūs iedvesmo atjaunoties līdzībā Dievam. Tas nenozīmē censties būt visuvareniem un visu zinošiem. Tas nenozīmē tiesāt ar pērkoniem un zibeņiem. Līdzināties Dievam nozīmē nest citiem to, ko Kristus ir atnesis mums. Tas nozīmē mūsu attiecībās ar cilvēkiem un saskarē ar pasauli vairāk par visu lietot dievišķi dziedinošo līdzekli – mīlestību, piedošanu un cerību, jeb, vienā vārdā – Evaņģēliju. Mūsos pašos gan tā nav. To pasaulē ienes Kristus. Mēs varam to dot tik, cik paši ticībā no Viņa saņemam. Tādēļ meklēsim kā gudrie un kā gani ceļu pie Viņa, kas Ziemsvētku naktī piedzima Betlēmes kūtī un ienesa pasaulē žēlastību un patiesību! Sirsnībā jūsu + Jānis Vanags, arhibīskaps
23. decembris 2009
<1112131415161718
 

© 2016 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas Diakonijas centrs. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »