2019. gada 25. augusts
Vārda dienas: Ludvigs, Ludis, Ivonna, Patrīcija

SEKO MUMS

Tālākizglītības programma „Darbs ar grupām” Cēsu prāvesta iecirknī

LELB Diakonijas centrs, sadarbojoties ar Cēsu prāvesta iecirkņa diakonijas darba koordinatori Vairu Novicku 2009.gada 31. janvārī pulksten 10.00, Cēsu Sv. Jāņa draudzes namā , Rīgas ielā 12, otrajā stāvā organizē Tālākizglītības semināru diakonijas un draudžu darbiniekiem, kuras tēma ir: „Darbs ar grupām”. Seminārs ir paredzēts četrām tikšanās reizēm un kopā pasākuma apmeklētāji apmeklēs 36 stundu ilgu nodarbību ciklu, iegūstot ne tikai zināšanas par grupu vadīšanas principiem, bet arī sertifikātu, jo programma ir licenzēta Rīgas Domes Jaunatnes un sporta departamentā kā pieaugušo tālākizglītības programma.
29. janvāris 2009

Liepājas Diakonijas centra projekts cilvēku ar īpašām vajadzībām atbalstam.

Liepājas Diakonijas centram ir sekojošie mērķi: Sociāli mazaizsargāto grupu locekļiem, tostarp cilvēkiem ar īpašam vajadzībām, Liepājas pilsēta un rajona sniegt materiālu, medicīnisku un garīgu palīdzību, stiprināt iedzīvotāju kopību un pašpalīdzību, atbalstīt un veicināt diakonisko darbu kristīgas draudzes Liepājas pilsēta un rajona, lai koordinētu apmācības, kopīgus projektus un lietderīgi izmantotu savus resursus. Atbalsta grupu veidošana No 2008.gada februāra līdz novembrim Liepājas Diakonijas centrs ir organizējis četras Diakonijas dienas (Nicā, Durbē, Ziemupē un Pāvilostā).
15. janvāris 2009

LELB Diakonijas Centra pasākumu plāns 2009.gada janvārī

LELB Diakonijas Centrs un Diakonijas darba koordinatori 2009. gada janvārī ir paredzējuši pasākumus LELB prāvesta iecirkņos un arī Diakonijas centrā Rīgā. Rīt, 9. janvārī diakonijas darba brīvprātīgie kopīgās sanāksmēs tiekas Sēlpils un Jelgavas prāvesta iecirkņos.
9. janvāris 2009

LELB Diakonijas centra organizētais pieredzes apmaiņas brauciens uz Siegenu Vācijā.

Atsaucoties uz Vestfāles evaņģēliskās baznīcas Institut für Kirche und Gesellschaft der Evangelischen Kirche von Westfalen ( Evaņģēliskās baznīcas institūta Baznīcai un sabiedrībai Vestfālē) vadītāja Ginetra Henša ielūgumu LELB Diakonijas centrs noorganizēja nelielu grupu no Latvijas, kuru vidū bija diakonijas darbinieki, atbalsta centru bērniem darbinieki, sociālie darbinieki no pašvaldībām, mācītāji, lai iepazītos ar Diakonijas un ar to saistīto institūciju darbu Siegenā.
19. decembris 2008

Projekta "Ģimenes atbalsta centru sadarbības tīkls"aktivitātes novembrī

LELB Diakonijas centrs sadarbībā ar Radošo psiholoģijas centru „Ģimenei”, mācītāju Sandi Ratnieku , Bērnu un Ģimenes lietu ministriju 2008. gada 28. novembrī Lutera Akadēmijas telpās veidoja kopīgu semināru, kas veltīts diakonijas darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem un kapelāniem par tēmu „ Dzimtas koks. Resursi ģimenes sistēmā”. Šis seminārā tika runāts par kristīgajām vērtībām ģimenēm un arī paaudžu attiecībām. Seminārs notika projekta „Ģimenes atbalsta centra sadarbības tīkla projekta” ietvaros. Šis projekts ir LELB Diakonijas centra un Vācijas Šlēsvigas – Holšteinas zemienes diakonijas sadarbības projekts, kura mērķis ir veicināt un atbalstīt diakonijas Ģimenes atbalsta centru attīstību, izveidojot diakonijas Ģimenes atbalsta centru sadarbības tīklu un ceļot to kapacitāti. Šis sadarbības tīkls būtu atvērts arī ikvienam Ģimenes atbalsta centram, kas vēlētos tajā piedalīties, kā arī īpaša uzmanība tiks pievērsta sadarbības stiprināšanai starp Ģimenes atbalsta centriem, pašvaldību un valsts institūcijām, kas strādā ģimeņu atbalstam. Viena no projekta virzībām ir Ģimenes atbalsta centros strādājošo tālākizglītība, kura ir pieejama ne tikai ar Diakoniju saistītajiem Ģimenes atbalsta centriem Rīgā, bet visā Latvijā.
19. decembris 2008

Pārskats par LELB Diakonijas darba koordinatoru Prāvestu iecirkņos

Sanāksme notika Rīgā, LELB Diakonijas centrā, Daugavgrīvas ielā 1, pulksten. 10. 00. Pasākums iesākās ar Svētā Vakarēdiena dievkalpojumu, kuru vadīja mācītājs Indulis Paičs. Sanāksmē ņēma dalību koordinatores no sekojošiem prāvestu iecirkņiem: Rīgas- Ieva Ansone; Jelgavas- Māra Pole; Valmieras- Guna Jostsone; Grobiņas- Laura Kronberga; Sēlpils- Inita Zarkēviča; Kandavas- Vija Pīlāga; Cēsu- Vaira Novicka; Piltenes- Ārija Lakševica; Madonas- Rudīte Kumsāre. Pasākums notika Adventa noskaņās.
19. decembris 2008

Diakonijas darba koordinatoru sanāksme Decembrī

Diakonijas darba koordinatoru sanāksme ir paredzēta 2008. gada 5. decembrī, Rīgā, Daugavgrīvas ielā 1, pulksten. 10.00. Sanāksme ir veltīta Adventa laikam un pasākumā paredzēts Svētbrīdis, lekcija par tēmu: "Adventa laiks baznīcā", kuru vadīs mācītājs Indulis Paičs un supervīzija, kuru vadīs psihoterapeite Vineta Šplīta. Aicinātas ņemt līdzi groziņus.
1. decembris 2008

Nodarbības Jelgavas prāvesta iecirkņa diakonijas darbiniekiem

Nodarbības Jelgavas prāvesta iecirkņa diakonijas darbiniekiem notiks 29. novembrī pulksten 10.00, Dobelē, evanģēliski luteriskās draudzes namā, Krišjāņa Barona ielā 1.a. Nodarbību vadīs mācītājs Rolands Eimanis.
24. novembris 2008

Supervīzijas nodarbības Mājaprūpes projektam Madonā

Supervīzijas nodarbības diakonijas Mājaprūpes projektam Madonā notiks 29. novembrī pulksten 11.00 Madonas pilsētas Sociālā dienesta zālē, Parka ielā 4. Nodarbību vadīs psiholoģe Inita Zarkeviča.
20. novembris 2008

Diakonijas brīvprātīgo darbinieku sanāksme Sēlpils prāvests iecirknī

Diakonijas brīvprātīgo darbinieku sanāksme Sēlpils iecirknī notiks 29. novembrī pulksten 10.00 Jēkabpils Sv. Miķeļa ev.- lut. draudzes nama telpās.
20. novembris 2008
<11121314151617181920>
 

© 2016 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas Diakonijas centrs. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »