2019. gada 17. oktobris
Vārda dienas: Gaits, Karīna

SEKO MUMS

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas centrs.

Pateicoties Vācijas Šlēsvigas – Holšteinas diakonijas ziedojumiem ir izremontēts Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas centrs un piedāvā draudžu darbiniekiem, kā arī citiem interesentiem telpas semināriem un pasākumiem, kā arī istabas nakšņošanai pret ziedojumiem.
16. marts 2009

LELB Diakonijas nozares darba vadlīnijas 2009. - 2013. gadam saskaņā ar Diakonijas programmu, kura pieņemta LELB 19. Sinodē

.Atbalstīt un veicināt diakonijas attīstību LELB draudzēs. 2. Turpināt institucionālās diakonijas attīstību un veicināt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskām organizācijām. 3. Veicināt Diakonijas, kas reizē ir arī Baznīcas, atpazīstamību sabiedrībā. ,,Baznīcas diakoniju īsteno draudzes. Diakonija ir katras draudzes dzīves sastāvdaļa. Savstarpējā kalpošana draudzē dara iespējamu Baznīcas kalpošanu sabiedrībā. Diakonija savu mērķu īstenošanai sadarbojas ar valstiskām un nevalstiskām institūcijām un organizācijām."(LELB Diakonijas programma 6.lpp)
6. marts 2009

Diakonijas darba aktivitates LELB Grobiņas iecirknī

Grobiņas evaņģēliski luteriskās draudzes telpās šā gada 14. februāri notika LELB Grobiņas iecirkņa Diakonijas darba brīvprātīgo darbinieku sanāksme, kura iesākās ar svētbrīdi baznīcā. Svētbrīdi vadīja Grobiņas evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Gints Kronbergs un pasākumā piedalījās diakonijas darbinieki no Liepājas, Grobiņas, Priekules un Jūrmalciema luteriskajām draudzēm. Diakonijas darbinieku tikšanās mērķis bija pārrunāt aktualitātes diakonijas darbā Latvijā un arī Grobiņas iecirknī. Ar priekšlasījumu par diakonijas darbu Vācijā, Zīgenā( Siegenā) dalījās LELB, kura pastāstīja, ka jomas Vācijas diakonijas darbā, kā trūcīgo ēdināšana un arī brīvprātīgo darbinieku atbalsta dienests invalīdu ģimenēm, kuras mēs varam pārņemt kā vērtīgu pieredzi Latvijai, jo īpaši tagad, kad sabiedrībā ar aktualizējušas sociālās problēmas.
24. februāris 2009

Pasākums Valmieras Kristīgās žēlsirdības biedrības bērniem decembrī

Valmieriešu Ziemassvētki „Tāpēc ir ziemassvētki, ka pie mums nāk Kristus. Viņš nevis paiet mums garām vai pieskaras uz mirkli, bet kļūst par cilvēku uz mūžīgiem laikiem. Viņš mūs mīl, un tāpēc ir Ziemassvētki. Tāpēc mēs priecājamies. Ne jau tik daudz par dāvanām vai brīvdienām, bet par to, ka mums katram ir vislabākais draugs - Jēzus, kurš nekad mūs nepievils, neatstās, neapmuļķos un nenodos. Viņš ir īsts draugs.” (L. Rozentāls, pasaka „Pārvēršanās”)
5. februāris 2009

Tālākizglītības programma „Darbs ar grupām” Cēsu prāvesta iecirknī

LELB Diakonijas centrs, sadarbojoties ar Cēsu prāvesta iecirkņa diakonijas darba koordinatori Vairu Novicku 2009.gada 31. janvārī pulksten 10.00, Cēsu Sv. Jāņa draudzes namā , Rīgas ielā 12, otrajā stāvā organizē Tālākizglītības semināru diakonijas un draudžu darbiniekiem, kuras tēma ir: „Darbs ar grupām”. Seminārs ir paredzēts četrām tikšanās reizēm un kopā pasākuma apmeklētāji apmeklēs 36 stundu ilgu nodarbību ciklu, iegūstot ne tikai zināšanas par grupu vadīšanas principiem, bet arī sertifikātu, jo programma ir licenzēta Rīgas Domes Jaunatnes un sporta departamentā kā pieaugušo tālākizglītības programma.
29. janvāris 2009

Liepājas Diakonijas centra projekts cilvēku ar īpašām vajadzībām atbalstam.

Liepājas Diakonijas centram ir sekojošie mērķi: Sociāli mazaizsargāto grupu locekļiem, tostarp cilvēkiem ar īpašam vajadzībām, Liepājas pilsēta un rajona sniegt materiālu, medicīnisku un garīgu palīdzību, stiprināt iedzīvotāju kopību un pašpalīdzību, atbalstīt un veicināt diakonisko darbu kristīgas draudzes Liepājas pilsēta un rajona, lai koordinētu apmācības, kopīgus projektus un lietderīgi izmantotu savus resursus. Atbalsta grupu veidošana No 2008.gada februāra līdz novembrim Liepājas Diakonijas centrs ir organizējis četras Diakonijas dienas (Nicā, Durbē, Ziemupē un Pāvilostā).
15. janvāris 2009

LELB Diakonijas Centra pasākumu plāns 2009.gada janvārī

LELB Diakonijas Centrs un Diakonijas darba koordinatori 2009. gada janvārī ir paredzējuši pasākumus LELB prāvesta iecirkņos un arī Diakonijas centrā Rīgā. Rīt, 9. janvārī diakonijas darba brīvprātīgie kopīgās sanāksmēs tiekas Sēlpils un Jelgavas prāvesta iecirkņos.
9. janvāris 2009

LELB Diakonijas centra organizētais pieredzes apmaiņas brauciens uz Siegenu Vācijā.

Atsaucoties uz Vestfāles evaņģēliskās baznīcas Institut für Kirche und Gesellschaft der Evangelischen Kirche von Westfalen ( Evaņģēliskās baznīcas institūta Baznīcai un sabiedrībai Vestfālē) vadītāja Ginetra Henša ielūgumu LELB Diakonijas centrs noorganizēja nelielu grupu no Latvijas, kuru vidū bija diakonijas darbinieki, atbalsta centru bērniem darbinieki, sociālie darbinieki no pašvaldībām, mācītāji, lai iepazītos ar Diakonijas un ar to saistīto institūciju darbu Siegenā.
19. decembris 2008
<11121314151617181920>
 

© 2016 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas Diakonijas centrs. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »