2020. gada 01. aprīlis
Vārda dienas: Dagnis, Dagne

SEKO MUMS

Semināra cikls „ Profesionālās lomas vieta manā dzīvē ”.

LELB Diakonijas centra Izglītības centrs 2009.gada 25. septembrī un 23. oktobrī organizē semināra ciklu "Profesionālās lomas vieta manā dzīvē". Seminārs notiek Diakonijas centra telpās, Rīgā, Daugavgrīvas ielā 1. , sākums pulksten 10.00 Uzdevumi: Mērķauditorija: sociālie darbinieki, sociālie aprūpētāji, sociālie pedagogi,diakonijas darbinieki. Mērķis: * profesionālās kompetences bagātināšana, * personīgo un profesionālo kompetenču saskaņošana 1.Veidot veselīgu izpratni par personības lomām. 2.Attīstīt prasmes atpazīt un konstruktīvi vadīt emocijas, jūtas un uzvedību profesionālajā darbībā. 3. Iepazīt un apgūt prasmes pielietot dažādas iespējas un paņēmienus, lai uzturētu savu garīgo veselību gan individuāli, gan darba kolektīvā, veselīgas vides un attiecību veidošanā.
3. septembris 2009

Diakonijas darba koordinatoru sanāksme Septembrī

Latvijas evanģēļiski luteriskās baznīcas Diakonijas darba iecirkņos koordinatoru sanāksme ir paredzēta 18. septembrī pulksten.10.00, Rīgā, Daugavgrīvas ielā 1. Sanāksmes tēma ir pārskats par Diakonijas darbu iecirkņos vasarā, dalīšanās idejās par diakonijas darbības virzieniem nākamajā pusgadā. Sanāksmes laikā būs dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu un supervīzijas nodarbības.
26. augusts 2009

Draudzībai nav slikta laika.

Šopavasar Valmieras pilsētas pašvaldības rīkotājā sociālās jomas projektu konkursā sīvā konkurencē biedrība ,,Kristīgais žēlsirdības centrs” guva atbalstu savam projektam ,,Draudzība nepazīst robežas.” Pasākuma dalībnieki- tie ir bērni, kas apmeklē labdarības virtuvi, dienas centru, pulks brīvprātīgo kalpotāju, vecāki, darbinieki. Šādi triju dienu pasākumi notiek jau vairākus gadus, rīkojam tos vasaras skaistākajā laikā, kad nometnē vai ekskursijā varam savstarpēji viens otru vairāk iepazīt, vairāk sadraudzēties.
17. augusts 2009

Liepājas Lutera draudze 75 gadu jubileja

Ar vārdiem: „Mīļie brāļi un māsas, mīļie kristīgie draugi, es sirsnīgi sveicu jūs visus šā skaistā dievnama 75.gadadienā,” bīskaps Pāvils Brūvers 6.jūlijā uzrunāja klātesošos Liepājas Lutera baznīcas jubilejas dievkalpojumā, svētrunā stāstot par to, kā Dieva vārds mūs visus stiprina un īpaši iepriecina ar vēsti par taisnošanu – ka mēs tiekam taisnoti no Dieva žēlastības, nevis no darbiem. Šajā svētku dievkalpojumā kopā ar bīskapu kalpoja prāvests Ainārs Jaunskalže un Liepājas Lutera draudzes mācītājs Raitis Šēners. Dziedāja draudzes koris, solisti - Anita un Jānis Almanis. Fagotu spēlēja Raimonds Almanis, pie ērģelēm - Līga Pūķe.
23. jūlijs 2009

Diakonijas darba apmācības programma dikaonijas darba brīvprātīgajiem

Diakonijas centrs 2009. gada septembrī piedāvā LELB prāvesta iecirkņa draudžu un diakonijas darbiniekiem Diakonijas darba apmācības programmu iecirkņos. Programmas nosaukums: Diakonijas teorētiskie pamati Programmas mērķis: Apmācīt diakonijas darbiniekus, brīvprātīgos kristīgās ētikas pamatnostādnēs un diakonijas darba teorijā Programmas uzdevumi : sniegt diakonijas darbā nepieciešamo informāciju, kas nodrošina diakonijas darbiniekus ar vajadzīgajām zināšanām un iemaņām. Paaugstinās viņu darba kvalitāti, paaugstinot diakonijas darbinieku pašapziņu un pasargās no profesionālās izdegšanas sindroma. Programmas ilgums stundās: 157 stundas Programma tiek realizēta pēc Diakonijas darba koordinatora LELB prāvesta iecirkņos pieprasījuma. Kontakttālrunis- 26011395 ( Ineta Jaunskalže)
7. jūlijs 2009

Suprevīzijas nodarbības diakonijas brīvprātīgajiem darbiniekiem.

Diakonijas darbs ir saistīts ar lielu garīgo piepūli, plašu informācijas apstrādi un atbildību, apzinot dažādo draudžu cilvēku sociālās problēmas un vajadzības un mēģinot šiem cilvēkiem palīdzēt. Līdz ar to diakonijas darbs ir saistīts ar garīgu un fizisku pārpūli jeb profesionālo izdegšanu. Diakonijas darbiniekiem, lai viņi sekmīgi pildītu savu kalpošanu tiek piedāvātas supervīzijas nodarbības.Supervīzija – tā ir dalīšanās ar pieredzējušāku kolēģi savā kalpošanas izpratnē ar nolūku sniegt psiholoģisko palīdzību citiem cilvēkiem un uzlabot šī palīdzības sniegšanas iespējas. Supervīzija nepieciešama tādu profesiju pārstāvjiem, kuru uzmanības centrā atrodas cilvēks. Arī diakonijas darbinieks ir aicināts kalpot cilvēkiem un viņa darbības centrā atrodas cilvēks. Supervīzijas laikā notiek darbs ar konkrētiem cilvēkiem, risinot reālas psiholoģiskās problēmas, lai pilnveidotu speciālistam nepieciešamās saskarsmes un profesionālās prasmes, mazinātu profesionālās nekompetences risku.
7. jūlijs 2009

Diakonijas darba koordinatoru prāvestu iecirkņos pieredzes apmaiņas brauciens Kurzemē

Diakonijas darba vadītājas Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas prāvestu iecirkņos šā gada 9-10. jūnijā piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Talsiem, Mazirbi un Kuldīgu.
19. jūnijs 2009

Diakonijas brīvprātīgo darbinieku tikšanās Piltenes prāvesta iecirknī

Piltenes prāvesta iecirkņa diakonijas darba vadītājas Ārijas Lakševicas vadībā tika noorganizēta diakonijas darbinieku tikšanās Piltenes prāvesta iecirkņa diakonijas darbiniekiem Ventspils ev.- lut. draudzes namā 2009. gada 23. maijā, kurā ņēma dalību pārstāvji no dažādām iecirkņa draudzēm. Draudzes nama mājīgajā atmosfērā diakonijas darbinieki dalījās savā pieredzē diakonijas darbā.
19. jūnijs 2009

Supervīzijas Madonas iecirknī

Madonas prāvesta iecirknī laikā no 2008.gada novembra līdz 2009.gada maijam notika Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Diakonijas centra organizētās supervīziju nodarbības draudžu diakonijas darbiniekiem, kā arī citiem sociālajā sfērā strādājošajiem darbiniekiem
25. maijs 2009
<11121314151617181920>
 

© 2016 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas Diakonijas centrs. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »