2022. gada 02. decembris
Vārda dienas: Meta, Sniedze

SEKO MUMS

Konference vadītājiem par vardarbību ģimenē

Ziņa publicēta 02.03.2022

Aicinām uz tiešsaistes konferenci, kur tiks prezentēts e-apmācību kurss, kā arī sertifikācijas un kvalifikācijas sistēma profesionāļiem, kas apmācīti koordinēt kopienas vienoto atbildi uz vardarbību ģimenē pašvaldībās un reģionos.

2022.gada 30.martā pl.13:00 – 15:00 Zoom platformā.

Uzaicinājumu dalībnieki saņems e-pastā.

Pieteikšanās līdz 28. martam: ej.uz/cq4dvciLV

‌Iespējams saņemt apliecību par dalību konferencē (2 stundas). Pēc konferences būs pieejams tās videoieraksts. 

 Sīkāka informācija ŠEIT

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz e-pastu diakonija@diakonija.lv, kā ziņas tematu norādot CQ4DVCI.


‌Vairāk informācijas par projektu “Sertifikācija un kvalifikācija: Koordinatoru sagatavošana vardarbības ģimenē novēršanai” angļu valodā iespējams iegūt tīmekļa vietnē cq4dvci.projectlibrary.eu, bet projekta grupas dalībnieku atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem lasāmas pievienotajā intervijā. 

Kāpēc ir aktuāli īstenot projektu par koordinatora profesionālo lomu jautājumos, kas skar vardarbību ģimenē vai ar dzimumu saistītu vardarbību pret sievietēm un meitenēm? 

Dr. Vassi Leontari, APOSTOLI, Grieķija

Vardarbība ģimenē (VĢ) un vardarbība pret sievietēm un meitenēm (VPSM) ir globāla pandēmija, kas ietekmē ne tikai tās tiešos upurus, bet arī visas sabiedrības un valsts attīstību. VĢ līmenis joprojām ir augsts visā Eiropā. Saskaņā ar Eiropas Padomes datiem 15% sieviešu Eiropā ir cietušas no šīs dzimumspecifisko cilvēktiesību pārkāpumu formas.

Situācija ir ārkārtīgi sarežģīta un turpina pasliktināties, tā ietekmē profesionāļus, kuri strādā ar VĢ intervencēm. Tāpēc radusies nepieciešamība ieviest jaunu profesionālo kvalifikāciju ‘Vardarbības ģimenē gadījumu koordinators’.

Kopā ar partneriem no Grieķijas, Latvijas, Rumānijas un Apvienotās Karalistes mēs izstrādājām virkni dokumentu un materiālu, lai nostiprinātu šo profesionāļu statusu Eiropas dimensijā. 

Kas ir vardarbības ģimenē gadījumu koordinators? Ko viņš/viņa dara? Kā viņš/viņa var strādāt Covid-19 apstākļos?

Sallija Džeksone, Standing Together, Apvienotā Karaliste

Vardarbības ģimenē gadījumu koordinatoram ir būtiska loma, apvienojot dažādus partnerus, kas savā darbā saskaras ar vardarbību un cietsirdīgu izturēšanos ģimenē. Bieži katrs darbojas savā 'burbulī', un koordinatora uzdevums ir apvienot šīs iestādes un organizācijas, lai sniegtu integrētus pakalpojumus cietušajām personām, viņu bērniem un vardarbības veicējiem – lai viņi ikreiz saņemtu vislabāko palīdzību.

Tas bija īpaši svarīgi Covid-19 mājsēdes periodā; koordinatoru virzītā sadarbība starp dienestiem nodrošināja ātru pielāgošanos jaunajiem un neparastajiem apstākļiem, lai mēs varētu palīdzēt cietušajiem viņu vajadzībās. Spējām pielāgoties un turpināt nodrošināt holistisku aprūpi un uz traumas izpratni balstītu palīdzību cilvēkiem, kuriem ir dažādas, intersekcionālas vajadzības.

Kāda ir efektīva pārvaldība un struktūras, lai pienācīgi reaģētu uz VPSM? Kā tās var darboties mājsēdes periodā?

Šabana Kauzara, Kensingtonas un Čelsijas pašvaldība, Apvienotā Karaliste

Partnerība labāk izpratīs vardarbību pret sievietēm un meitenēm un piemērotus atbildes pasākumus, ja būs skaidra VPSM stratēģija un spēcīga pārvaldības struktūra.

Efektīva pārvaldības struktūra ir tāda, kurā partneri strādā kopā, kur tos vieno kopīgs redzējums, kur tiek vākti un izmantoti skaidri dati, lai saprastu, kas ir vajadzīgs, un visā šajā procesā tiek ņemts vērā cietušo un izdzīvojušo personu viedoklis un pieredze. Efektīvas VPSM pārvaldības struktūras var sniegt vadlīnijas labas prakses īstenošanai un parūpēties par to, lai dienesti sniegtu atbalstu cietušajiem. 

Ja ir radīta vide, kurā notiek informācijas apmaiņa, kurā tiek izprasti riski un tiek attīstītas jaunas idejas, partnerība kopīgā darbā var labāk palīdzēt cietušajiem viņu intersekcionālajās vajadzībās. 

Kā notiek apmācība? Kādi ir galvenie mācību materiāli?

Vaso Anastasopulu, DIMITRA, Grieķija

Lai atbalstītu VĢ stratēģisko koordinatoru profesionālā statusa nostiprināšanu, kopīgi izstrādāts augstas kvalitātes mācību saturs, DVCI mācību programma, kas paredzēta profesionāļu apmācībai, lai tie stratēģiski vadītu un koordinētu kopienas atbildi, saskaroties ar vardarbību pret sievietēm un meitenēm. 

DVCI mācību programma sastāv no vairākiem interaktīviem moduļiem, kuru ietvars ir VĢ intervenču stratēģiska koordinēšana. Tās pamatā ir jaukta tipa mācību metodoloģija, kas apvieno tiešsaistes e-mācību formātu un seminārus.

Kā papildinājums jau minētajam apmācību kursam DVCI mācību programmā ir visiem pieejama tīmekļa vietne tālākai izglītībai un sadarbībai, kas uzlabo pieejamo resursu, metodoloģiju un instrumentu kvalitāti un pieejamību ES līmenī, lai tādējādi sniegtu atbalstu šīs jomas profesionāļiem.

Kas ir sertifikācija? Kas var pieteikties? Kāpēc ir svarīgi sertificēt apmācību dalībniekus? Kā tas darbosies Eiropas sistēmā?

Sofija Pakalidū, ACTA, Grieķija

ACTA sadarbībā ar visiem partneriem izstrādāja VĢ koordinatora sertifikācijas shēmu, pamatojoties uz starptautiskā standarta ISO 17024 prasībām.

Ar šo sertifikāciju savu praktisko un profesionālo pieredzi var apliecināt nozarē jau strādājošie darbinieki un jaunpienācēji ar augstskolas izglītību, kas ir apguvuši jauktā tipa apmācību programmu. 

Dokumentēts profesionālās kvalifikācijas atbilstības pierādījums, vieglāka darba atrašana Eiropas līmenī, jaunu zināšanu un prasmju apgūšana un jaunas prakses ieviešana jomā, kurā strādā šie profesionāļi, kuri pieteiksies sertifikācijai, sniedz būtiskas priekšrocības un pievienoto vērtību visā Eiropā. 

Organizāciju ACTA ir akreditējusi Nacionālā akreditācijas sistēma (ESYD) saskaņā ar Eiropas ELOT EN ISO/IEC 17024: 2012 standarta prasībām, un tās izsniegtie sertifikāti tiek atzīti visā pasaulē.  

Kāda ir pievienotā vērtība, ieviešot vardarbības ģimenē gadījumu koordinatora amatu visā Eiropā?

Alīna Neago, Catharsis, Rumānija

Efektīva reakcija uz vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē nozīmē, ka vardarbība tiek novērsta, upuri tiek aizsargāti un vardarbības veicēji tiek saukti pie atbildības. Neviena organizācija vai iestāde nevar tikai ar saviem spēkiem tikt galā ar vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. 

Rumānijā daudznozaru sadarbība tiks uzsvērta kā nozīmīgs “labās prakses” stūrakmens, saskaroties ar vardarbību ģimenē. Tas varētu būt gan vienkāršs telefona zvans, gan dažādu starpinstitucionālo protokolu īstenošana. Pamatojoties uz projekta laikā izveidoto partnerību ar publisko sektoru un ar nevalstiskajām organizācijām, Catharsis plāno rosināt vardarbības ģimenē lietu koordinatoru iekļaušanu Rumānijas profesiju klasifikatorā.

Inese Bulava, LELB Diakonijas centrs, Latvija

Apmācībās, kā labāk reaģēt uz vardarbību ģimenē, bieži piedalās darbinieki, kas strādā “frontes līnijā”. Bet šajos jautājumos vajadzīga arī stratēģiska vadība.

Vardarbības ģimenē lietu koordinatora loma nav definējama sociālā darbinieka, psihologa, jurista vai veselības aprūpes speciālista kompetences robežās. Tas ir speciālists, kurš rūpēs par cilvēku drošību organizē vietējo dienestu un pakalpojumu sniedzēju sadarbību.

Nozares eksperti saka, ka ir grūti izveidot funkcionālu struktūru, kurā regulāri līdzdarbotos pareizie cilvēki no pareizajām iestādēm un organizācijām. Tas nav izdarāms vienas dienas laikā. Bet mēs turpinām virzīties uz priekšu, un, lai institūciju sadarbība būtu sekmīgāka profesionāla koordinatora vadībā, tagad Eiropā ir pieejams apmācību kurss un sertifikācija cilvēkiem ar atbilstošu izglītību un pieredzi.

Pilotapmācības notika arī latviešu valodā, tajās piedalījās ieinteresēto pušu pārstāvji, kas sniedza atgriezenisko saiti apmācību kursa uzlabošanai un pēc kursa apgūšanas varēja kārtot kvalifikācijas eksāmenu. 

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. 

 
« Atpakaļ uz sarakstu
 

© 2016 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas Diakonijas centrs. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »