2022. gada 02. decembris
Vārda dienas: Meta, Sniedze

SEKO MUMS

Atskats uz konferenci par vardarbību ģimenē

Ziņa publicēta 31.03.2022

Sallija Džeksone, partnerību vadītāja Lielbritānijas organizācijā “Standing Together Against Domestic Abuse” (Kopā pret vardarbību ģimenē), un Kensingtonas un Čelsijas pašvaldības pārstāve Šabana Kausara, kas ir stratēģiskā vadītāja vardarbības pret sievietēm un meitenēm izbeigšanai Rietumlondonā, 30. martā videokonferencē uzrunāja 50 Latvijas pašvaldību pārstāvjus un sociālā darba speciālistus, daloties ar savu profesionālo pieredzi un stāstot gan sliktas, gan labas ziņas par to, kāda šobrīd ir situācijā saistībā ar vardarbību ģimenē un vardarbību pret sievietēm un meitenēm Apvienotajā Karalistē. Konferenci rīkoja LELB Diakonijas centrs starptautiskā projekta “Sertifikācija un kvalifikācija: koordinatoru sagatavošana vardarbības ģimenē novēršanai” (CQ4DVCI) ietvaros, un dalībniekus uzrunāja arī vadošo partneru – Grieķijas organizācijas Apostoli – projektu koordinatore Efstatija Čaci.

Vardarbība ģimenē ir sarežģīta tēma, un daudzviet situācija turpina pasliktināties, tāpēc CQ4DVCI projekta partneru ieskatā radusies nepieciešamība ieviest jaunu profesionālo kvalifikāciju: vardarbības ģimenē gadījumu koordinators (angl. Domestic Violence Response Coordinator). Latvijā šajā jomā jau ilgstoši strādājošie speciālisti pirms vairākiem gadiem iniciēja likumprojektu vardarbībai un vardarbības riskam pakļauto personu aizsardzībai un, līdzīgi kā tas notiek ASV, Lielbritānijā un citās valstīs, rosināja veidot starpinstitūciju sanāksmes pašvaldībās kā savstarpējās sadarbības platformas vardarbības novēršanai, vardarbību piedzīvojušo personu aizsardzībai un atbalstam. Lai gan likums nav pieņemts, Latvijas pašvaldībās tiek attīstīti dažādi institūciju sadarbības modeļi – piemēram, darbam ar gadījumiem, kad ģimenē konstatēta cietsirdīga izturēšanās.

Ieviešot pašvaldībā koordinētu kopienas atbildi pret vardarbību, nepieciešams koordinators, kuram ir būtiska loma, īstenojot stratēģiskus mērķus un organizējot sadarbību starp iestādēm un organizācijām, kas ikdienā saskaras ar šo problēmu. Kopā ar partneriem no Grieķijas, Rumānijas un Apvienotās Karalistes esam izstrādājuši vairākus dokumentus un materiālus, lai nostiprinātu šo profesionāļu statusu Eiropas dimensijā. Šī kvalifikācija nav definējama sociālā darbinieka, psihologa, jurista vai veselības aprūpes speciālista kompetences robežās. Tas ir speciālists, kurš organizē visu šo profesionāļu sadarbību un koordinē pieejamos pakalpojumus, lai maksimāli kvalitatīvi un efektīvi sniegtu atbalstu vardarbību pieredzējušajām personām.

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas līdzfinansētais projekts “Sertifikācija un kvalifikācija: koordinatoru sagatavošana vardarbības ģimenē novēršanai” (angļu val. Certification and Qualification for Domestic Violence Coordinators Interventions, saīsināti: CQ4DVCI) realizēts no 2020. līdz 2022. gadam. Tīmekļa vietnē cq4dvci.projectlibrary.eu publicēta speciālistu sertifikācijas un kvalifikācijas shēma atbilstoši Eiropas Kvalifikāciju ietvarstrūkturas prasībām un ISO 17024 standartam, kā arī atbilstoša mācību satura detalizēts apraksts. E-apmācību programma 43 stundu apjomā šobrīd ir angļu, latviešu, rumāņu un grieķu valodā, un galīgajā redakcijā tā būs drīzumā pieejama visiem interesentiem Moodle vidē vietnē lms.projectlibrary.eu/course. Projekta ietvaros sagatavotos materiālus būs iespējams bez atlīdzības izmantot citos projektos, piemēram, attīstot alternatīvas apmācību programmas.

Pilotprojekta ietvaros e-apmācībās iesaistījās 40 speciālisti no Latvijas, sniedzot organizatoriem atgriezenisko saiti mācību satura un formas uzlabošanai, un daļa dalībnieku kārtoja arī sertifikācijas shēmā paredzēto kvalifikācijas eksāmenu sadarbībā ar organizāciju ACTA Grieķijā. Mūsu partneri interesentiem ar atbilstošu izglītību un profesionālo pieredzi vardarbības ģimenē gadījumu koordinatora kvalifikācijas iegūšanai nepieciešamo procedūru organizēs arī turpmāk. Konferences dalībnieki tika aicināti izteikt ierosinājumus tālākiem sadarbības projektiem, lai arī Latvijas pašvaldībās varētu uzsākt darbu atbilstoši sagatavoti un kvalificēti vardarbības ģimenē gadījumu koordinatori.

Ierosmei: “Have a word” (Aprunājies ar sevi), konferencē demonstrētais video Londonas mēra jaunās kampaņas ietvaros, kura mērķis ir mainīt kaitējošus uzvedības modeļus. https://youtu.be/qbk3iJqmjNU

  Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

« Atpakaļ uz sarakstu
 

© 2016 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas Diakonijas centrs. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPro »